Padadikari
Bharatiya Sindhu Sabha   04-Jan-2021
Bharatiya Sindhu Sabha (Central) Padadikari
  

Sr. No.

Designation

Name

City/State

Mobile No.

1

President

Shri Ladharam Nagwani

Mumbai

9821239448

2

Working President

Shri Bhagatram Chhabada

Ichhal, Kolhapur

9422049099

3

General Secretary   

Shri Rajesh Kumar Wadhwani

Gwalior

9826234458

4

Treasurer

Shri Tulsi Tekwani

Ahmedabad

9825092850

5

Vice President

Shri Devilal Lalwani

Delhi

9212238590

6

Vice President

Dr. (Smt) Vandana Khushlani

Nagpur

9373282064

7

Secretary

Shri Mahendra Tirthani

Ajmer

9460090200

8

Secretary

Shri Ashok Agnani

Kanpur

9336120333

9

Secretary

Shri Mukesh Lakhwani

Ahmedabad

9825256315

10

President (Mahila Vibhag)

Dr. (Smt) Mayaben Kodnani

Ahmedabad

9825006729

11

General Secretary (Mahila Vibhag)

Smt. Vinita Bhavnani

Bilaspur

9685217381

12

President  (Yuva Vibhag)

Shri Chetan Tarwani

Raipur

9826122115

13

Office Secretary

Shri Rewachand Narwaney

Mumbai

9869223484

14

Jt. Office Secretary

Shri Om Jaiswani

Mumbai

9987734494

 
 

Sr. No.

Designation

Name

State

Mobile No.

1

State President

Shri Rajesh Aswani

Delhi

9818572001

2

General Secretary

Shri Manoj Gogia

Delhi

9971769696

3

State President

Shri Mohanlal Wadhwani

Rajasthan

9414047231

4

State President

Shri Dilip Pabreja

Gujarat

9427322820

5

General Secretary

Shri Lilaram Ahuja

Gujarat

8511339933

6

State President

Shri Suresh Hemnani

Maharashtra

9822041737

7

General Secretary

Shri Mahesh Sukhramani

Maharashtra

9422476496

8

State President

Shri Gulab Thakur

Madhya Pradesh

9425060122

9

General Secretary

Shri Mahesh Tharwani

Madhya Pradesh

9300601046

10

Mumbai Region President

Shri Jairam Satwani

Mumbai, Maharashtra

9819621705

11

State President

Shri Ashok Nainwani

Chhatisgarh

9300404049

12

General Secretary

Shri Satish Chhugani

Chhatisgarh

9826204707

13

Coordinator

Shri Mukesh Wadhwani

Bengaluru

9845351903

14

Coordinator

Shri Ashok Bhagnani

Kolkata

9903854975

15

Coordinator

Shri Dimpu Bhavnani

Kolkata

9088740017